תקנון מבצע ״בחזרה לבית הספר 2023״ LEGO – תור גיבס בע”מ


תקנון מבצע ״back to school  בחזרה לבית הספר 2023 ״ LEGO – תור גיבס בע”מ

1. כללי

 • תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע, כהגדרתו להלן, שיחול באתר האינטרנט של תור גיבס בע”מ (להלן: “החברה“).
  • בתקנון זה, המונח “המוצר” -משמעו אחד מהמוצרים המנויים בנספח א’ לתקנון זה.
  • השתתפות במבצע תחשב להסכמה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת להוראות תקנון זה.
  • בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
  • הוראות הקבועות בתקנון אתר החברה תהיינה בתוקף לפי תקנון זה, ככל שלא שונו במפורש בתקנון זה.
  • תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד. ההשתתפות במבצע בהתאם להוראות תנאי תקנון זה מיועדת ומופנית לגברים ולנשים כאחד. מקום בו ננקט לשון רבים משתמע גם יחיד ולהיפך.
  • המבצע יהיה בתוקף כפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
  • תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של החברה במשך תקופת המבצע, בכתובת אתר האינטרנט  https://lego.certifiedstore.co.il/ (להלן: ״אתר החברה״).

2. שם המבצע

            מבצע ״בחזרה לבית הספר back to school  2023 ״ (להלן: ״המבצע״).

3. תוקף המבצע

 • המבצע יהיה בתוקף החל מיום 01.09.23 בשעה 00:01  ועד ליום 03.09.23 בשעה 23:59 או עד גמר המלאי לפי המוקדם מבין המועדים האמורים בסעיף זה (להלן: “תקופת המבצע”).
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע או לבטל את המבצע בכל עת. כמו כן, החברה שומרת לעצמה הזכות להוסיף או לגרוע מרשימת המוצרים המשתתפים במבצע, שווי ההטבה המוענקת במבצע וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי, כפוף לדין.

4. משתתף

זכאי להשתתף במבצע כל צרכן פרטי שממלא אחר תנאי תקנון זה (להלן: “לקוח”).

5. מהות וכללי המבצע

 • לקוח שירכוש בתקופת המבצע באתר החברה כאמור בסעיף 1.א’ לתקנון זה לעיל, יהיה זכאי למתן הטבה חד פעמית בגובה 10% הנחה על סל מוצרים ו/או מוצר בודד  (להלן: “ההטבה”).
  • סל המוצרים יהיה בגובה של 300 ₪ ומעלה ללא דמי משלוח.
  • קוד הקופון אשר יש לציינו במעמד מילוי פרטי ההזמנה – bts23
  • אין כפל הטבות או קופונים.
  • מוצרים אשר אינם משתתפים במתן הטבה זאת – ראו נספח א’
  • ההטבה לא ניתנת להמרה בהטבה אחרת או בכסף או לשינוי כלשהו, גם אם ההטבה, כולה או חלקה, לא מומש ו/או לא ניתן למימוש, מכל סיבה שהיא.
  • החברה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ולכל הוצאה שתגרם ללקוח ו/או לכל אדם אחר בקשר עם השתתפותו במבצע זה.
  • תנאי התשלום לרכישה וקבלת ההטבה הינם בהתאם לתנאי ההתקשרות בין החברה לבין הלקוח ובהתאם לתקנון האתר והחנות.

6. ביטול עסקה

 • ביטול העסקה יתבצע בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של החברה, וכפוף להשבת המוצרים , על כל חלקיהם ואביזריהם, באריזתם המקורית, ללא פגם ומבלי שנעשה בהם שימוש.
  • ביטול העסקה כאמור בסעיף 6.א’ לעיל יזכה את הלקוח, בהחזר או בזיכוי (לפי העניין) בסכום העסקה אותו שילם בפועל, בניכוי כל סכום אותו רשאית החברה לנכות על פי הדין ובהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של החברה.

7. הדין החל

 • הדין החל על המבצע וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד.
 • סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד.

נספחא׳

 1. רשימת המוצרים אשר אינם משתתפים במבצע:
מקטתיאור מוצר
76417Gringotts™ Wizarding Bank – Collectors’ Edition
10318Concorde
75371Chewbacca
75357Ghost & Phantom II
75354Coruscant Guard Gunship™
76419Hogwarts™ Castle and Grounds
75364New Republic E-Wing™ vs. Shin Hati’s Starfighter™
43230Walt Disney Tribute Camera
60367Passenger Airplane
21342Insects
41756Igloo Holiday Adventure
75362Ahsoka Tano’s T-6 Jedi Shuttle
43232Peter Pan & Wendy’s Flight over London
41760Holiday Ski Slope and Café
76267Avengers Advent Calendar
75366LEGO® Star Wars™ Advent Calendar
76418LEGO® Harry Potter™ Advent Calendar
41758LEGO® Friends Advent Calendar 2023
60381LEGO® City Advent Calendar 2023
71039LEGO® Minifigures Marvel Series 2

מלאי מינימלי של מוצרים המשתתפים : 200 יח׳

0
  0
  השקית שלך
  העגלה שלך ריקהחזור לחנות

   משוב

   רגע לפני שאתם עוזבים אותנו, היינו שמחים לשאול מדוע החלטתם לא לסיים את הרכישה והאם הייתה בעיה מסוימת במהלך הגלישה?

   המשוב התקבל בהצלחה.