ביטול עסקה


  על הלקוחות המבקשים לבטל עסקה לעמוד בתנאים המפורטים להלן.

  לתשומת ליבכם, עסקה שמבוצעת באמצעות האתר מוגדרת כעסקת מכר מרחוק בהתאם להגדרה המצויה בסעיף 14ג בחוק הגנת הצרכן.
  עסקת מכר מרחוק הינה התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשרה התקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, וללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה.

  בהתאם לקבוע בסעיף 14ט (א) לחוק, הלקוחות ימסרו הודעה בדבר ביטול העסקה באחת מהדרכים הללו:

  בע”פ במספר הטלפון של שירות הלקוחות: 079-696-6759
  בדואר רשום לכתובת : תור גרופ, רחוב ראול ולנברג 4 תל אביב
  בדואר אלקטרוני הבא : [email protected]
  באינטרנט: בטופס ביטול העסקה בעמוד זה

  על פי סעיף 14ג (ג) 14ג1 (ג) לחוק הגנת הצרכן ניתן לבטל עסקאות מכר במקרים האלה:

  עקב פגם במוצר, אי התאמה בין המוצא לבין הפרטים המפורטים באתר, או עקב אי אספקת המוצר במועדים שנקבעו על ידי החברה.
  במקרה הזה, לא ייגבו מהלקוחות דמי ביטול לעסקה.

  ככל שהלקוחות מבקשים לבטל עסקה שלא מהטעמים המנויים לעיל, החברה תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשווי של 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים, לפי הנמוך מביניהם.

  הלקוחות יחזירו את המוצר לעוסק במקום עסקו, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבלו הצרכנים בעקבות עשיית העסקה או החוזה.


  מועדים לביטול עסקה

  בעסקת מכר מרחוק הצרכנים יכולים לבטל את העסקה –  מיום ביצוע העסקה ועד 14 ימים מיום חזרה לשגרת עבודה רגילה, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בטופס הגילוי לפי המאוחר מביניהם.

  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שהעסקה שנערכה עם לקוחות שהם אנשים עם מוגבלות, אזרחים ותיקים או עולים חדשים, הלקוחות יהיו רשאים לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בטופס הגילוי  לפי העניין, לפי המאוחר. ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכנים, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

  תהא החברה רשאית לבקש מהלקוחות לקבל עותק במייל ו/או בפקס של:

  תעודה שניתנה לצרכנים מהמדינה המעידה על כך שהם אזרחים ותיקים.

  תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה.

  תעודה המעידה על כך שהלקוחות הם אנשים עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור.

  תעודה המנויה בתוספת החמישית לחוק

  עסקאות שלא ניתן לבטלן לפי חוק הגנת הצרכן
  לא ניתן לבטל עסקאות מכר מרחוק של:

  טובין פסידים (מוצרים מתכלים בעלי חיי מדף קצרים, כגון, מוצרי מזון, פרחים, תרופות).
  מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה- 1995.
  מוצרים שהוזמנו במיוחד עבור הלקוחות.
  מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שהלקוח פתח את אריזתם המקורית.

  0
   0
   השקית שלך
   העגלה שלך ריקהחזור לחנות

    משוב

    רגע לפני שאתם עוזבים אותנו, היינו שמחים לשאול מדוע החלטתם לא לסיים את הרכישה והאם הייתה בעיה מסוימת במהלך הגלישה?

    המשוב התקבל בהצלחה.